Stockholms Stadsmission är mest känd för sina olika sociala verksamheter som hjälper de utsatta i samhället, men vad många kanske inte vet är att Stadsmissionen också har bedrivit undervisning och utbildning i form av skolverksamhet i närmare 150 år.  Idag har Stockholms Stadsmission en skolstiftelse som driver en idéburen skola utan vinstsyfte – tanken är att man ska kunna erbjuda utbildning till alla. De är också en god bit på väg, då Stadsmissionens skolstiftelse driver skolor för människor i nästan alla åldrar och på alla utbildningsnivåer. De har ett gymnasium, en komvuxutbildning, en folkhögskola och en yrkeshögskola. Sammanlagt studerar runt 3 000 elever på någon av Stadsmissionens skolor, vilket gör dem till den största, fristående, idéburna skolverksamheten i Sverige.

Gymnasiet som hör till Stadsmissionens skolstiftelse är Grillska gymnasiet, som finns i sex olika städer i landet: Stockholm, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Sundbyberg och Örebro. På Grillska gymnasiet är medmänsklighet och tolerans två ledord, och skolans ledning strävar efter att skapa en trygg miljö där alla är välkomna, oavsett om man stävar efter högsta betyg eller om man kämpar för att klara sig igenom kurserna. Skolans motto är ”Allting som vi vill kan vi göra”, och ”En mänskligare skola för ett mänskligare samhälle”.800px-Homework_-_vector_maths

På Stadsmissionens komvux, som numera heter Grillska komvux, kan man läsa grundläggande kurser i svenska, gymnasiala kurser och en vård- och omsorgsutbildning på ett och ett halvt år. Den som vill läsa på högre nivå i Stadsmissionens regi kan söka sig till deras yrkeshögskola, där man kan läsa en eftergymnasial utbildning till behandlingspedagog, som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Komvux och yrkeshögskolan delar lokaler under samma tak i Liljeholmen i Stockholm.

Om du är en av dem som fått sin utbildning vid någon av Stadsmissionens skolor, och du vill odla din kreativitet och individualitet genom att starta ett eget företag, kommer du snart att märka att det är många saker att hålla reda på i början. Något som kan underlätta är att du inte behöver oroa dig för om pengarna från dina fakturor kommer in eller inte. Det kan bland annat Intrum hjälpa dig med, genom så kallad factoring, som innebär att du säljer dina fakturor till dem.

Taggar