Som en stor organisation som finns i flera städer i Sverige är det naturligt att Stadsmissionen syns i media och i nyheterna. Det är också naturligt att både positiva och negativa vinklingar av organisationen rapporteras. Här är några exempel på tillfällen då Stadsmissionen förekommit i dagspress.

Stadsmissionen i Malmö hamnade i blåsväder då det framkom att över en månad för gammalt kött hade delats ut till de behövande i staden. Köttet hade kommit från butiker när det redan var för gammalt, men ändå delats ut. Enligt Bruno Nordgren, en av de som tagit emot det gamla köttet, var det dåligt och luktade illa, och var inte ätbart. Han menar också att det inte var en engångsföreteelse, och att köttet från Stadsmissionen ibland kunde vara mer än en månad förbi utgångsdatumet. Enligt Stadsmissionens verksamhetschef i Malmö, Björn Wäst, var det ett misstag att dela ut köttet. Han säger också att Stadsmissionen ibland delar ut kött med utgånget bäst före-datum, men att det då måste ha frysts innan datumet passerats. Stadsmissionen i Malmö skulle ”skärpa rutinerna” efter händelsen. Läs artikeln på svd.se

En annan incident som väckte uppmärksamhet var då Stockholms Stadsmission bytte kollektivavtal för sina butiksanställda i andrahandsbutikerna till vård och omsorg, trots att avtalet alltså gällde butikspersonal och inte vårdpersonal. Det som väckte negativ kritik var att lönerna i och med det skulle sänkas – till exempel skulle Ob-tillägget för helg sänkas med så mycket som 55 procent. Ändringen väckte så mycket missnöje att organisationen kallade till ett krismöte med personalen, där de uppmanades att framföra sina åsikter. Men en anställd som gjorde just det, Jennifer Sameland, ska efter mötet ha uppmanats att inte ansöka om fler arbetspass i butikerna eftersom hon spridit dålig stämning. Butikspersonalens ombud på Handels, Urve Heamägi, skulle efter incidenten granska tolv liknande fall inom Stadsmissionen. Läs artikeln på svd.se

En mer positiv nyhet som rapporterats är om Stadsmissionen i Skåne, som blev först i Sverige med att tillverka ekologiska, glutenfria oblater. Oblaterna cyklades dessutom ut till församlingarna, vilket helt eliminerade koldioxidutsläpp vid transporten. Idén uppstod tack vare en präst i Lunds stift, som tidigare hade tillfrågat andra oblattillverkare, men inte funnit något intresse där. Istället blev det Stadsmissionen som tog sig an uppgiften. Läs nyheten på svd.se

 

Homeless Girl Sleeping Rough

Taggar