Stadsmissionen är en organisation som är en ideell och politiskt obunden verksamhet. Organisationen arbetar med stöd och hjälp för hemlösa, främjar en social omsorg och hjälper samhället att främja utbildning och arbetsintegration.

Stadsmissionen hjälper de utsatta

Organisationen Stadsmissionen, har en mängd olika samhällsåtgärder och stöd för att hjälpa samhällets mest utsatta. Att vara utan hem är för det meta inget man väljer själv och kan bero på många orsaker. Är det riktig kris, har Stadsmissionen så kallade akutboenden. Ett av dessa är akutboendet BoKlara för kvinnor. Boendet erbjuder en trygg plats för hemlösa kvinnor där man kan få stöd och hjälp att förändra sin situation. Det finns även akutboende för män som heter BoCenter. Placering till BoCenter sker via Socialtjänsten och här kan man duscha, sova i ett rum och tvätta kläder. Stadsmissionen är en ideell organisation finansierat av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Under 2019 samlade Stadsmissionen in hela153 miljoner kronor. Om man istället äger ett företag, finansieras det med egen vinst genom kunder, tjänster och försäljning. Ibland kan det vara ekonomiskt tufft att driva ett företag, då kan man ta fördelaktiga lån på https://www.fakturino.se/foretagslan/foretagslan-utan-borgen/ med både små och stora summor!

Stadsmissionen samarbetar även med Bris i syfte att hjälpa utsatta barn. Stadsmissionens kunskap om våld och skyddade boenden kombineras med Bris kunskap. Detta samarbete innebär i praktiken bland annat skapa fler stödboendet med skyddat boende. Skyddat boende är mycket viktigt om barn eller vuxna blir förföljda eller utsatta av fysiskt och verbalt våld.

Stadsmissionens stöd inom migration och integration

Allt fler människor befinner sig på flykt undan krig, förföljelse, förtryck eller fattigdom. Stadsmissionens huvuduppgift i dessa frågor och skeenden, är att ge en akut hjälp med tak över huvudet, mat och tillgång till dusch. Som nyanländ flykting, kan man även få hjälp med språkundervisning och man anordnar sociala aktiviteter. Stadsmissionen har även många viktiga kontakter inom allt från nationella och internationella intresseorganisationer, till olika nätverk. I samarbete med Migrationsverket är Stadsmissionen med i ett projekt som heter Ensamkommande i jobb och riktar sig främst till att hjälpa nyanlända ungdomar till arbetsförberedande insatser. Stadsmissionen utlyser ofta lediga platser för frivilligt volontärarbete. Att arbeta som volontär, innebär att man bidrar till en bättre värld och gör en stor samhällsinsats för de utsatta.