Stadsmissionen är en ideell organisation som har hjälpt hemlösa, missbrukare och andra marginaliserade samhällsgrupper att klara sin vardag sedan mitten på 1800-talet. Stadsmissionen har också värnat speciellt om äldre och även om barn och ungdomar. Detta har man kunnat genomföra genom sina egna skolor och företag som bedriver social verksamhet. Genom olika arrangemang och gåvor från privatpersoner och företag så samlar man in pengar, mat och kläder till de som behöver extra stöd i samhället. Många väljer även att göra sig av med saker som man inte behöver, på exempelvis allaannonser.se, och sedan skänka pengarna till Stadsmissionen.

I början av 2014 så utökade Stockholms stadsmission sin verksamhet och öppnade ett flyktingboende i Stockholms innerstad med avsikten att kunna ta emot upp till 14 ensamkommande barn mellan 14 och 18 år som fått permanent uppehållstillstånd. Boendet, som går under namnet Bostad Ung, förväntas kunna vara en bra inkörsport för ensamkommande barn som behöver rätt hjälp för att kunna få en bra start i det svenska samhället. Att man valde just att öppna ett boende i Stockholms innerstad var ett medvetet val, Stadsmissionen tror och hoppas att närheten till aktiviteter, skolor och andra platser kan underlätta för en snabbare integration.Stadsmissionen driver flyktingboende 1

Stadsmissionen kommer också att se till att barnen får språkutbildning och även rätt skolutbildning, i någon av stadsmissionens grundskolor eller gymnasier. För de barn där skola inte är aktuellt så kommer barnen att istället slussas ut i arbetslivet, bland annat genom att arbeta för Stadsmissionen i deras second hand butiker eller på någon av deras caféserveringar. Man har även ett samarbete med externa skolor, om speciella behov finns för skolgång, och andra företagspartner där barnen kan komma att erbjudas praktikplats.

På stadsmissionen anser man att det är viktigt att barnen får rätt stöd och hjälp. Det innebär att man har gemensamma middagar och aktiviteter på fritiden tillsammans med de andra barnen på boendet för att dela erfarenheter och framgångar. Läxhjälp, stöd vid myndighetskontakter och coachning är sådant som också kommer bidra till att hjälpa de ensamkommande barnen att snabbare komma in i en trygg vardag. Utöver att man erbjuder boende och sysselsättning så kommer även varje barn erbjudas att få en fadder som individuellt kommer att stötta och hjälpa till för att förenkla för barnen att komma in i samhället.