En Stadsmission är en ideell förening som verkar för ett bättre liv för hemlösa människor, missbrukare, barn, ungdomar och äldre. Den drivs med utgångspunkt i en kristen människosyn, och finansieras genom gåvor, som ofta säljs i tillhörande andrahandsbutiker. Verksamheten är knuten till en viss stad, och i Sverige finns det idag Stadsmissioner i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås. De är fristående från varandra, men ingår i paraplyorganisationen Sveriges Stadsmissioner, som ställer vissa krav på föreningens utformning, mål och verksamhet för att få använda namnet Stadsmission.

De flesta gåvor som ges till Stadsmissionerna brukar bestå av kläder, möbler, böcker eller glas och porslin, men ibland kommer också ovanliga gåvor. Ett sådant exempel är när Stadsmissionen i Kalmar fick motta tretusen frysta pizzor från ett marknadsföringsföretag. Även den gåvan mottogs tacksamt, trots att man på Stadsmissionen fick vissa problem att finna utrymme i frysar för alla. Läs mer om händelsen på svd.

Den Stadsmission som är verksam i Sveriges huvudstad är Stockholms Stadsmission. Den grundades redan 1853. Organisationen var från början en fraktion av den Svenska Evangeliska Alliansen som kallades ”den inre missionen”. Namnet Stockholms Stadsmission antogs inte förrän tre år senare, 1856. Husen vid Stortorget, där Stockholms Stadsmission än idag har sitt huvudkontor, inköptes av organisationen redan år 1912, för 300 000 kronor. Läs mer om organisationens historia på wikipedia.

I verksamheten ingår en stor mängd olika aktiviteter riktade till olika grupper i samhället. För barn finns kollon, ungdomsmottagning och samtalsterapi, och för äldre bland annat julfirande, litteraturträffar och allsång, aktiviteter som syftar till att bryta deras ensamhet. Stadsmissionen har också verksamhet för hemlösa och missbrukare, som till exempel utdelning av mat och kläder, och erbjuder någon att prata med. Stockholms Stadsmission driver också ett antal andrahandsbutiker, som dels fungerar som inkomstkälla till organisationen, och dels som arbetsplatser som erbjuder träningsjobb och praktikplatser för arbetslösa som länge stått utanför arbetsmarknaden. Stockholms Stadsmission bedriver också undervisning i form av ett flertal gymnasieskolor, gymnasiesärskolor, en folkhögskola, Komvux, SFI och yrkeshögskola. Skolorna är inte vinstbaserade utan drivs med grundidén att alla har rätt till utbildning. Läs mer om verksamheten på stadsmissionen.

Stockholms Stadsmissions direktor heter Marika Markovits, och hon har ett övergripande ansvar för de olika sektionerna i organisationen. Totalt har Stockholms Stadsmission ungefär 880 anställda och närmare 600 volontärer som arbetar ideellt för dem och för Stockholms utsatta.

 

Om stadsmissionen 1

Taggar