Stockholms Stadsmission är en ideell organisation som har funnits i Sverige sedan 1853. I mer än 150 år har organisationen Stockholm Stadsmissionen arbetat för att hjälpa de som är mest utsatta i det svenska samhället. Sedan start har organisationen bedrivit sitt arbete utifrån en kristen idésyn, men med en öppenhet för alla religioner och livsåskådningar. Organisationen arbetar inom utbildning, socialt företagande och social omsorg. Framförallt sker detta inom följande projekt: hemlöshet, arbetsintegration, migration och integration, utbildning, äldre och barn och unga. Många känner även till Stockholms Stadsmission i form av deras butiker som säljer second hand. Hit skänks varor, oavsett om det är en begravningsbyrå i Jönköping eller en privatperson som skänker, mottages gåvan med varmt hjärta av Stockholms Stadsmission. Genom en gåva till organisationen skapas en bättre värld!

Projekt

Stockholms Stadsmission är en nyckel i Stockholms stads arbete med hemlöshet, framförallt i Stockholm är svensk bostadsbrist som tydligast. Organisationen erbjuder akut stöd under natten. Så kallade Nattjouren arbetar nattetid genom att ta sig runt i staden och aktivt leta efter de som faktisk behöver hjälp. Nattjourens medarbetare är till för den som lever utan hem. Utöver detta arbetar organisationen även med akuta boendecenter, stödboenden, familjehem för barn, unga och vuxna, samt trygga boenden för ungdomar.

Stockholm Stadsmission är också aktiva inom området migration och integration. Organisationen hjälper de som har migrerat till Sverige. Kanske har de kommit på grund av hopp om en bättre framtid, oavsett anledning arbetar Stockholm Stadsmission med att ge akut hjälp till de som står utan hem, möjlighet till mat och grundläggande hygien. En del av dem som har migrerat i kris har ingenting när de kommer till Sverige. Därför är Stadsmissionen en hjälpande hand i akuta lägen. Organisationen arbetar även för integration i form av undervisning i svenska och aktiviteter som främjar band mellan de svenskar som har bott i landet länge och de som är nyanlända.

Butiker

Många känner till Stockholms Stadsmissions många second hand butiker. I dessa säljs second hand kläder, väskor, skor, möbler, glas med mera. Hos Stockholm Stadsmissionen kan du som är på jakt efter antika möbler handla, såväl som du som vill vara mer klimatsmart och handla kläder som inte är nyproducerade. I många butiker möter besökarna även på de som arbetstränar eller gör praktik hos Stockholms Stadsmission, vilket är en del i organisationens arbete med att få in unga, nyanlända och de som ska tillbaka till jobben ut i arbetslivet.

Det går att skänka varor till de allra flesta av de olika butikerna. Skänker du en vara hit gör du alltså en god insats, med tanke på det arbete som organisationen Stockholms Stadsmission gör. Det finns massvis med olika butiker runt om i Stockholm och de varierar alla i storlek och inriktning på butiken.