För människor som på något sätt har hamnat utanför samhället och förlorat sitt jobb finns det en väg tillbaka med hjälp av Stadsmissionen. Stadsmissionen finns i de flesta större städer i Sverige, bland annat i Stockholm och Göteborg. Tanken är att vara en uppsamlingsplats för människor som behöver stöd, vilket är anledningen till att man kan få arbetsträning via Stadsmissionen. Om du bor i Göteborg och vill komma in i yrkeslivet igen har du chans att arbeta på secondhand-butik eller i café, det avgör du med hjälp av din handläggare.

Stöd på många sätt

Stadsmissionens vision är att ge människor i behov det stöd dem behöver så att de kan klara sig själva. Det finns många utsatta människor i vårt land som är fast i missbruk eller har förlorat sitt boende och jobb. Ofta hänger dessa saker ihop – har man förlorat en sak är det troligt att fler saker blir svåra. Stadsmissionen har många olika aktiviteter för att hjälpa människor där arbetsträning är en av dem. Den som arbetstränar får en handläggare eller stödperson som lägger upp ett schema för arbetet. Det brukar börja i mindre skala med någon enstaka dag i veckan och kan sedan komma att öka om allt fungerar bra. I både Stockholm och Göteborg finns arbetsträning i secondhand-butiker där man kan få lära sig att prissätta och sköta kassan. En Social mataffär öppnar igen – i Järfälla och där finns det också chans att vara med och jobba bakom disken eller som upplockare.

Små steg på vägen

Used clothes and shoes at a secondhand consignment shop

Om man har varit frånkopplad från samhället under en längre period i livet kan det vara svårt att komma tillbaka. Om man inte har arbetat på länge kan det närmast kännas övermäktigt att få in rutinerna med att gå upp på morgonen och passa tider. Det är särskilt svårt om man lider sviterna från ett missbruk eller har andra problem. Vid arbetsträning genom Stadsmissionen kan du som behövande få hjälp med allt detta, för att med små steg ta dig fram till ditt mål. Stadsmissionen erbjuder handfasta vägar in i samhället och är noga med att vara en organisation som det går att prata med. Om du eller någon i din närhet behöver samtalsstöd för att få ett bättre liv har du kommit till rätt ställe. Stödet går att anpassa efter dina unika behov. Just arbetsträningen inom Stadsmissionen har fungerat bra för många som sedan har kunnat arbeta med vanliga jobb.